Äventyrsscouthajk

Äventyrsscouterna åker på hajk 27-28.4. Under hajken vandrar
äventyrsscoutlaget, övernattar i vindskydd och övar sig på
utfärdsfärdigheter. Hajken börjar vid buss 85A:s ändhållplats i Kattila
i Noux nationalpark på lördagen kl 10. Hajken tar slut på samma ställe
på söndagen kl 14. Evenemanget kostar 15 euro, vilket betalas in på
kårens konto: FI28 4055 5250 0022 48. Sista betalningsdag är 13.4.
Anmälningen sker senast 13.4 här:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=26814