Årsmöteskallelse

Samtliga medlemmar i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f sammankallas till årsmöte onsdagen den 3 juni 2020 kl. 18.00 på Zoom.

Till mötet hittar du via den här länken: https://helsinki.zoom.us/j/66664112405.

Hjärtligt välkommen!

Mötesordningen:

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av 2 protokolljusterare och rösträknare för mötet
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2019
7. Revisorernas (verksamhetsgranskarnas) och inventeringspersonernas berättelser
8. Fastställande av bokslutet för år 2019
9. Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen och de redovisningsskyldiga
10.  Godkännande av verksamhetsplan för år 2020
11.  Fastställande av budget och medlemsavgift för år 2020
12.  Val av styrelse för år 2020
13.  Val av två revisorer och två inventeringpersoner samt deras suppleanter
14.  Övriga ärenden
14.1 Behandling av förslag till kårens nya stadgar
15.  Mötets avslutande

Alla övriga mötesdokument finns tillhanda här:

Instruktioner för användning av Zoom:

Du kan delta i mötet via Zoom på datorn eller via en smarttelefon. Zoom fungerar för de flesta användarsystem. Alla deltagare måste delta via en egen uppkoppling, det vill säga att två eller flera personer kan inte delta via samma enhet. Kom ihåg att koppla upp dig i god tid till mötet för att checka att din uppkoppling fungerar som den ska. I Zoom finns även en funktion för att rösta.