Adventskalendern är här!

I oktober och november säljer vår kår Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:s adventskalendrar.

Kalendern kostar 7€. Försäljningen inleds v. 42 och sista möjligheten att köpa kalendern har du ännu v.48. Du kan köpa kalendern av en scout, eller här via webshoppen.

Till Webshoppen

Intäkterna av kalenderförsäljningen går direkt till att stöda vår kårs scoutverksamhet och scoutverksamheten i Finland.  I år satsar kåren på att uppdatera sin utrustning och att förbättra utbudet av ”låneprylar”. Med bra utrustning blir evenemangen roligare för alla, dessutom sparar vi på naturen och  slantarna genom att dela på saker och ting. Genom att sälja adventskalendern kan vi erbjuda kvalitativ verksamhet i form av utflykter och läger med förmånliga deltagaravgifter och lika förutsättningar för alla att delta.

Strax efter jul får scouterna en liten belöning beroende på hur många kalendrar de sålt.

Visste du att scouterna var med om att inför traditionen med adventskalendern i Finland? Försäljningen av adventskalendern påbörjades redan år 1947 och har under de årtionden som gått blivit den största gemensamma kampanjen för medelanskaffning för scouterna i Finland. Även i år deltar tiotusentals små och stora scouter i kampanjen genom att sälja kalendern på sin ort.

Läs mera om adventkalnedern här