Familjescouting

Scouting för familjer eller enheter där barn i åldern 0-7 år deltar tillsammans med en eller flera vuxna. Dessa vuxna kan vara föräldrar, mor- eller farföräldrar, guförädrar eller anna släkting eller närstående som vill scouta tillsammans med barnen.

Familjescoutingens program följer FS familjescoutprogram. På möten och träffarna får familjescouterna bland annat bekanta sig med sin näromgivning och naturen nära dem, leka, pyssla och lära sig och upptäcka nya saker. Till varje möte tillhör även matsäck.

För att bli permanent medlem i gruppen krävs medlemskap i kåren. Man kan också bekanta sig med verksamheten först under 1-2 möten. Kontakta gruppens ledare med frågor kring medlemskap.

Träffarna sker några gånger i terminen och varje träff har ett särskilt tema. Man bör anmäla sig skilt för varje träff.

Familjescoutprogrammet hösten 2022

4.9 Tema HAVET på NJK. Klockan 15-17

25.9 Tema DJUR på Haltiala. Klockan 15-17

29.10 Tema UTFLYKT Plats och klockslag meddelas senare

27.11. Tema och plats meddelas senare. Klockan 15-17 

15.12 Tema JULFEST på NJK Björkholmen

Kontakt för anmälan och frågor

Linda Mitts: linda.mitts@vikingaflickorna.fi