Familjescouting

Scouting för familjer eller enheter där barn i åldern 0-7 år deltar tillsammans med en eller flera vuxna. Dessa vuxna kan vara föräldrar, mor- eller farföräldrar, guförädrar eller anna släkting eller närstående som vill scouta tillsammans med barnen.

Familjescoutingens program följer FS familjescoutprogram. På möten och träffarna får familjescouterna bland annat bekanta sig med sin näromgivning och naturen nära dem, leka, pyssla och lära sig och upptäcka nya saker. Till varje möte tillhör även matsäck.

Träffarna sker några gånger i terminen och varje träff har ett särksilt tema.