Tävlingen om Paddeln

Tävlingen om Paddeln har tidigare varit en tävling mellan Vikingaflickornas patruller, nu 2015 är tävlingen uppdaterad!

Tävlingsregler

  • En tävling för medlemmarna i Sjöscoutkåren Vikingarna &
    Sjöscoutkåren Vikingaflickorna.
  • Ur stadgarna:

”Syfte: Öka deltagaraktiviteten i kårernas evenemang, rekrytering av nya medlemmar, skapa vänskaplig tävling, öka sammanhållningen samt motivera till ordnande av fler evenemang.”

  • Åldersgrupper som tävlar är följande: Spejarscouter, Explorerscouter, Roverscouter och Äldre ledare.
  • Alla åldersgrupper samlar poäng genom att delta i evenemang som…
  1. Kårernas gemensamma evenemang där alla åldersgrupper är välkomna, t.ex. en förläggning eller filmkväll
  2. Den andra kårens egna evenemang för alla åldersgrupper, t.ex. Vikingarnas fastlagspulkaåkning
  3. BÅTTALKO UNDER VÅREN

Varje enskild deltagare erhåller ett (1) poäng med sin närvaro.
Under båttalkon gäller detta för varje 6 timmars effektivt arbetande.

Deltagarnas antal & åldersgrupper räknas av den ansvariga ledaren och antecknas i respektive kårs FKK protokoll.

För båttalkon kommer det att hängas upp en tabell i koppin där talkoäldst får anteckna vem som varit och hjälpt till samt hur länge.

Tävlingskommittén sammanställer alla deltagarmängder innan
Segelsäsongsöppningen.

Paddeln (tävlingens pris) delas ut på SSÖ till den åldersgrupp som
samlat flest poäng. Den vinnande åldersgruppen får förrutom
paddeln enorm ära och stort tack!

Tävlingskommittén kan vid behov dela ut personliga pris till sådana
som anses vara värda det.

#tävlingenompaddeln

paddeln_komm

Tävlingskommittén hälsar!

Stadgar Tävlingen om Paddeln