Ledarrekrytering för vargungegruppen

Vikingaflickorna rekryterar ansvarig ledare för Vargungar

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna söker ansvarig ledare för åldersgruppen Vargungar från och med 1 augusti

Vad går uppdraget som gruppledare ut på?

Den viktigaste uppgiften för den ansvariga är att se till att Vargungarna i Vikingaflick

orna, som är 8 – 9 åringar, har ett scoutprogram av hög kvalitet. Gruppen består av maximalt 12 stycken barn som träffas på scoutmöte en gång i veckan. Under dessa veckomöten deltar barnen i lärorikt och roligt program enligt det nationella scoutprogrammet.

I praktiken skall den ansvariga:

 • Planera veckoprogrammet tillsammans med de andra ledarna i teamet. Som stöd för detta finns scoutprogrammet som bygger på scouternas mål för fostran.Stöd för att komma igång fås även av de andra ledarna i kåren.
  • Scoutprogrammet bygger på att barnen lär sig genom praktiska aktiviteter, “learning by doing”och i växande svårighetsgrad.
  • Scoutprogrammet lär ut nyttiga färdigheter så som första hjälpen och hur man rör sig i naturen och på havet.
  • Med scoutprogrammet kan man bekanta sig på: https://verksamhet.scout.fi/program/aldersgrupperna
 • Göra upp ett schema och se till att det alltid finns två ledare på plats vid varje veckomöte. Också själv närvara på en del av mötena som ledare.
 • Hålla kontakt med förlädrarna och se till att de får all den info de behöver.
 • Hjälpa till med planerandet och förverkligandet av en utflyktsdag / förläggning 1 gång per termin.
 • Delta i kårens ledarmöten, ca 1 gång i månaden, enligt förmåga. Det är ett bra sätt att få information om kårens verksamhet som också kan vara nödvändig för den egna gruppen.
Vad får den ansvariga ut av uppdraget?

Man får en meningsfull hobby samt övning i ledarskap. Dessutom får man se när barnen och de andra ledarna lär sig nya saker och lyckas. Uppdraget är inte avlönat.

Hur fungerar vår kår och verksamhet?

Hela kåren och allt program vi erbjuder sköts av frivilliga vuxna som har scouting som sin hobby. Det är en rolig hobby med varierande möjligheter och som medlem i kåren får du delta i all vår verksamhet. Vi är en seglande flick-kår med segelbåt, mysig kårlokal och bra anda!

Inför uppdraget får den ansvarige en introduktion till uppgifterna av kårchefen och vicekårchefen. Den ansvarige får också träffa sitt team som består av 2 – 4 ledare. Mötestiden och –dagen slås fast utgående från ledarnas möjligheter.

Blev du intresserad? Låter uppdraget som något för dig? Ta då kontakt med oss så kan vi skräddarsy uppdraget för just dig.

Med vänlig hälsning,

Sonja Linder,
 Vicekårchef med ansvar för program
044 3211266
sonja.linder@vikingaflickorna.fi

Linda Mitts, Kårchef
, 040 8463252
linda.mitts@vikingaflickorna.fi