Äventyrsscouternas Eskader

14 – 16.6 NJK – Högholmen eller Kajholmen – NJK

För äventyrsscouterna ordnar kåren en gemensam eskader tillsammans med äventyrsscouter från Sjöscoutkåren Vikingarna. Kårenrnas båtar S/y Heimdal och S/y Corail deltar. Rutten går från NJK antingen österut eller västerut. Start sker på fredag kväll och vi avslutar på söndag eftermiddag. Under seglatsen får äventyrsscouterna öva bland annat navigering och seglingsfärdigheter. Vi har plats för 6 st deltagare.

Målgrupp: Äventyrsscouter

Pris: 40 €

Anmälning: Via Kuksa kommer strax