Balders basar 2.12

Välkommen på den traditionella scoutbasaren i Balders sal (Alexandersgatan 12) lördagen den 2 december kl.11-13:30. Till salu finns juliga produkter som våra scouter tillverkat. Kom och njut av julig stämning och stöd samtidigt scoutkårerna i Helsingfors.

Kallelse till Vikingaflickornas höstmöte 27.11

Bästa vikingaflicka,

Samtliga medlemmar i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f sammankallas till stadgeenligt höstmöte måndag 27.11.2023 kl. 18:30 på kårlokalen, Kajanusgatan 5 i Helsingfors.

Hjärtligt välkommen!

Mötesordningen:

1. Mötet öppnas och dess laglighet och beslutsförhet konstateras.
2. Val av mötesordförande och -sekreterare.
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
5. Verksamhetsplanen och budgeten för kommande 
verksamhetsperiod presenteras.
6. Medlemsavgiften och eventuell inskrivningsavgift för kommande verksamhetsperiod fastställs.
7. Verksamhetsplanen och budgeten fastställs.
8. Beslut om styrelsens storlek och, vid behov, om vilka namngivna  styrelseposter som bör besättas.
9. Val av föreningens styrelseordförande och vice ordförande.
10. Val av övriga styrelsemedlemmar.
11. Val av två (2) verksamhetsgranskare, två (2) inventeringsmän och deras suppleanter
12. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen behandlas.
13. Mötet avslutas.

Verksamhetsplan 2024

Budgetförslag 2024

Scouthälsningar,
Vikingaflickornas styrelse

Strömmingsmarknad à la Gillet 2.10

Vikingarnas Garantiförening och Vikingagillet ordnar den traditionella Strömmingsmarknaden på Vikingarnas nyrenoverade kårlokal på Apollogatan 5 måndagen 2 oktober kl. 18-19.30. Då har du chansen att träffa scouter, äta strömming och understöda föreningarna med ett valfritt bidrag. Välkommen med att njuta av smakprover från Helsingfors strömmingsmarknad och annat gott!
Som även ifjol så ber vi er anmäla ert deltagande på förhand (antalet vuxna/barn). Vänligen gör anmälan senast 29.9 till: garantiforeningen@vikingarna.fi

Megazone 3.10.2023

Vikingaflickorna kickar igång innemötessäsongen med Megazone laserspel för alla åldersgrupper tisdag 3.10. Vi spelar i Salmisaaren liikuntakeskus på Energigatan 3, Helsingfors. Vi träffas på plats kl. 17:30 och spelar sedan kl. 18-19. Ta på bekväma kläder som är lätta att röra sig i och gott humör. Evenemanget kostar 12 €, vilket betalas i samband med anmälan till kårens konto: , skriv megazone och scoutens namn som meddelande.

Anmälan sker i kuksa på denna link: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=64487 sista anmälningsdag är 25.9, men anmäl dig så fort som möjligt, så ryms du säkert med. Det finns plats för 36 deltagare.