Vårterminen 2021 inleds vecka 3

Vi startar verksamheten med åldersgruppsprogrammet from måndagen den 18.1. Veckomötena kommer fortsättningsvis att hållas utomhus pga Corona. Mötena inleds med samling utanför kårlokalen ifall inte åldersgruppsledarna informerat om annat. Vi vill påminna om att scouterna ska vara utrustade med kläder som lämpar sig för utomhusprogram enligt rådande väderlek. Observera, att information om ändringar i programmet kan komma med kort varsel!

Fortsätt läsa ”Vårterminen 2021 inleds vecka 3”

Vikingaflickorna har ny styrelse för året 2021

Kåren valde ny styrelse på Extra medlemsmötet 21.12.

Kårkvarterets sammansättning för nästa år:
Kårchef: Helena Hansson
Vice kårchef: Mikaela Björkqvist
Vice kårchef: Mie Eriksson
Sekreterare: Linda Mitts
Ekonom: Gitta Eriksson
Båtsfogde: Vivi Hafrén
Kårlokals- och materialförvaltare: Ester Holmström
Info: Chrisse Lassenius
Kontaktuppgifterna, också för de nya åldersgruppsansvariga hittar du här.

Grattis till de invalda!