Som medlem i kåren

Vem kan bli medlem i Vikingaflickorna?

Vikingaflickorna är en sjöscoutkår för flickor, vilket innebär att alla våra medlemmar uteslutande är tjejer.

Scouting är en hobby som lämpar sig för alla och vi tar emot medlemmar i alla åldrar. Av praktiska skäl förutsätter vi ändå en viss grundkunskap då du inleder din aktivitet i kåren och vi anser det därför lämpligast att börja efter att man gått ut första klassen i lågstadiet.

Vår verksamhet är huvudsakligen svenskspråkig, men vi ser det inte som något som helst hinder ifall svenska inte är ditt modersmål. Var modig och kom med bara!

Varför lönar det sig att vara Vikingaflicka?

En bättre fråga vore: Varför skulle du inte vilja vara Vikingaflicka? Tillsammans ordnar vi en hel massa roligt och mångsidigt program och allt detta får du som är Vikingaflicka hänga med på och ta del i. Till verksamheten hör bl.a. segling med kårens egna båt Corail, veckomöten på kårlokalen, evenemang och utfärder och en hel massa annat roligt!

Som medlem i kåren får du dessutom samtidigt medlemskap i Finlands Scouter (FS) och Finlands Svenska Scouter (FiSSc), varvid du kan delta också i större scoutevenemang som ordnas utanför kåren. Som medlem är du också försäkrad med scoutförsäkringen (andrahandsförsäkring), vilken för de flesta kan vara en betryggande tanke.

Mera information om scouternas medlemsförmåner hittar du här.

Hur blir jag medlem?

Anmäl ditt intresse på förhand och kom och bekanta dig med vår verksamhet. Mera information för nya medlemmar och alla intresserade hittar du under fliken Bli Vikingaflicka.

Medlemsavgiften

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna rf. är en förening och vi uppbär en medlemsavgift för alla våra medlemmar. Avgiften täcker all mötesverksamhet under året, därtill går en del av avgiften till FiSSc och FS. I och med det har man rätt att delta i evenemang arrangerade av takorganisationerna och dessutom ingår en försäkring under scoutevenemang. För läger och evenemang som ordnas utöver veckoverksamheten uppbär vi ofta en skild deltagaravgift och om detta meddelas alltid i samband med informationen om ifrågavarande evenemang.

Om du av ekonomiska skäl inte kan betala medlemsavgiften eller evenemangens deltagaravgifter, kan du kontakta kårchefen så hjälper vi dig lösa problemet.

Understödande medlemmar

Är du inte längre aktiv scout, men vill ändå vara med på ett hörn? Du kan också vara med i kåren som understödande medlem. Som understödande medlem har du en möjlighet att hänga med i kårverksamheten och understöda kåren, men dina medlemsförmåner är färre. Din insats är dock guld värd!

Ett annat alternativ för dig som vill understöda kåren – men kanske inte som medlem – är att aktivera dig i Vikingagillets verksamhet.