Kontakt

Alla ledare nås per e-post enligt förnamn.efternamn@vikingaflickorna.fi

Du som vill bli Vikingaflicka, kontakta kårchefen! Har du flyttat eller bytt telefonnummer, redigera dina uppgifter i Kuksa eller kontakta kårens sekreterare.

Kårkvarteret 2020
Kårchef: Mikaela Björkqvist 043 200 7955
Vice kårchef: Ester Holmström 044 296 6344
Sekreterare: Linda Mitts 040 846 3252
Ekonom: Gitta Eriksson 040 050 0707
Material- &
kårlokalsförvaltare:
Frida Mitts
Båtsfogde: Marika Eriksson 040 516 0262
Ledamot (båtsknekt): Vivi Hafrén 045 341 4303
Ledamot: (information)
Chrisse Lassenius 040 715 7360
Vargungar
Akela Annette Granberg 040 726 9242
Äventyrsscouter
Kapten Ida Ringbom
Spejarscouter
Lots Chrisse Lassenius 040 715 7360
Explorerscouter
Lots Ester Holmström  044 296 6344
Kårlokalen Kårens bankförbindelse
Kajanusgatan 5
00250 Helsingfors
Bank: Aktia
IBAN: FI28 4055 5250 0022 48
BIC: HELSFIHH
Mottagare: Sjöscoutkåren Vikingaflickorna rf.