Kontakt

Alla ledare nås per e-post enligt förnamn.efternamn@vikingaflickorna.fi

Du som vill bli Vikingaflicka, kontakta kårchefen! Har du flyttat eller bytt telefonnummer, redigera dina uppgifter i Kuksa eller kontakta kårens sekreterare.

Kårkvarteret
Kårchef: Marika Eriksson 040 516 0262
Vice kårchef: Linda Mitts 040 846 3252
Sekreterare: Mikaela Björkqvist  043 200 7955
Ekonom: Martina Forsman
Material- &
kårlokalsförvaltare:
Ester Holmström 044 296 6344
Båtsfogde: Anni Weiss 044 300 1341
Ledamot (båtsknekt): Sonja Linder 044 321 1266
Ledamot: Jannica Ruusunen

 

Vargungar, Tölö
Anni Weiss 044 300 1341
Vargungar, Drumsö
Äventyrsscouter
Linda Mitts 040 846 3252
Spejarscouter
Marika Eriksson 040 5160262
Explorerscouter
Helena Hansson  040 8698695
Kårlokalen
Kajanusgatan 5
00250 Helsingfors