Kontakt

Alla ledare nås per e-post enligt förnamn.efternamn@vikingaflickorna.fi

Du som vill bli Vikingaflicka, kontakta kårchefen! Har du flyttat eller bytt telefonnummer, redigera dina uppgifter i Kuksa eller kontakta kårens sekreterare.

Kårkvarteret
Kårchef: Marika Eriksson 040 516 0262
Vice kårchef: Linda Mitts 040 846 3252
Sekreterare: Mikaela Björkqvist  043 200 7955
Ekonom: Martina Forsman
Material- &
kårlokalsförvaltare:
Ester Holmström 044 296 6344
Båtsfogde: Anni Weiss 044 300 1341
Ledamot (båtsknekt): Sonja Linder 044 321 1266
Ledamot: Jannica Ruusunen

 

Vargungar, Tölö
Anni Weiss 044 300 1341
Vargungar, Drumsö
Äventyrsscouter
Daniela Wollstén 040 827 3011
Spejarscouter
Marika Eriksson 040 516 0262
Explorerscouter
Helena Hansson  040 869 8695
Kårlokalen
Kajanusgatan 5
00250 Helsingfors