Bli Vikingaflicka!

Intresserad av att bli scout?

För nya medlemmar finns flera tillfällen att komma med. Kontakta oss innan du fyller i ansökningsblanketten för medlemskap. Detta är mycket viktigt eftersom vi har ett begränsad antal platser i våra grupper.

Innan du kommer på ditt första möte bör du kontakta oss.

Det är mycket viktigt att vi vet vem vi ska vänta till mötena och att vi alltid har aktuella kontaktuppgifter till den minderårigas målsman. Kontakta den ansvariga åldersgruppledaren eller kårchefen, så ger vi dig gärna mera information.

I början av terminen ordar vi ett öppet evenemang ”Höstmönstring” dit alla intresserade är välkomna, information om evenemanget publiceras på hemsidans startsida och du ser också informationen under fliken evenemang.

Det går också bra att haka på under terminen. Information om veckomötena och kontaktuppgifter till respektive åldersgrupps ansvariga ledare hittar du under fliken kontakt.

Gruppstorlek

Vikingaflickorna har en övre gräns på gruppernas storlek för allas trivsels skull. En mötesgrupp består av högst 12 scouter per 2 ledare. Vi hoppas på att kunna ta emot alla intresserade men ifall det råkar sig att alla grupper fylls, så hjälper vi dig givetvis att hitta en annan scoutkår som passar dina intressen lika väl!

Har du redan bekantat dig med kårsökningen på scout.fi?

kårsökning

Om inte, så hittar du kårsökningen bakom linken ovan. Med kårsökaren kan du söka efter kårer som har sitt tillhåll nära ditt hem eller din skola och bekanta dig med dem. Du hittar också oss på kårsökaren!

Att ansöka om medlemskap i kåren

Infoblanketten för nya Vikingaflickor:

Information om inskrivning och medlemskap

Då man börjat i någon grupp i Vikingaflickorna blir det aktuellt att ansöka om medlemskap i kåren, dvs. skriva in sig.

I början på varje termin skickar vi information om medlemskap och medlemsansökan till alla nya deltagare i respektive åldersgrupp. I samband med detta får du också fakturan för medlemsavgiften. Vår fakturering bestäms av kaleneråret. Ifall du blir medlem under första halvan av året t.o.m. 30.6 faktureras du för hela årsavgiften. Ifall du blir medlem under senare halvan av året, från och med 1.7 faktureras du för halva året. Kontakta din åldersgruppsledare eller vicekårchefen ifall du saknar denna information. Efter detta uppbärs medlemsavgift en gång per år, på våren, efter att vi haft årsmöte där vi fastställer medlemsavgiften.

Medlemsansökan görs via en elektronisk inskrivningsblankett. Efter du fyllt i blanketten är det bara att vänta på att ansökan behandlas och då den godkänts så är du också Vikingaflicka!