FörlÄggning 31.10.-1.11.2020

Kom med på förläggning 31.10.-1.11.2020!

I år kommer Vikingarna och Vikingaflickorna ordna en gemensam förlÄGGing med temat ägg den 31.10.-1.11. Förläggningen kommer att ordnas i Stensböle i Borgå. 

Programmet består av ett patrullrådd där scouterna får orientera mellan kontroller där de sedan utför olika uppgifter som testar scoutfärdigheter. Observera att vi oberoende av väder kommer att vara utomhus majoriteten av tiden. Vargungarna har ett eget program som ordnas vid Stensböle.

Vargungarna och äventyrsscouterna deltar över dagen 31.10. och spejarscouter, explorerscouter, roverscouter och ledare deltar 31.10.-1.11. 

Inkvarteringen för de äldre scouterna sker inomhus. 

Med dig behöver du matkärl, bra skor kläder enligt väder. Byteskläder är ett måste på alla scoutevenemang. De som övernattar behöver dessutom med sig sovsäck och liggunderlag. Noggrannare packningslista över vad du behöver med dig på förläggning hittar du på Vikingaflickornas hemsida (https://www.vikingaflickorna.fi/?page_id=68). Packning och patrullutrustningen kommer också att gås igenom på veckomötena före förläggningen.  

Träff på lördag kl 09:30 på Borgå busstation för äventyrsscouter och äldre

Vargungarna träffas Stensböle (Tarkisvägen 262, 06200 Borgå) klockan 10:00. För vargungarna och äventyrsscouterna avslutas programmet klockan 19:00 i Stensböle (Tarkisvägen 262, 06200 Borgå). 

För de äldre scouterna avslutas programmet gemensamt på söndagen 1.11. kl. 13:00 i Stensböle (Tarkisvägen 262, 06200 Borgå). 

Pris: Vargungar och äventyrsscouter 20 €. Spejarscouter och äldre 35 €. Deltagaravgiften betalas in på kårens konto FI28 4055 5250 0022 48 senast 31.10. Då du anmäler dig eller ditt barn förbinder du dig att betala deltagaravgiften. 

Anmälan öppnar den 1.10 på den här sidan. Sista anmälningsdagen är den 23.10.2020. 

Frågor? 

Har du frågor kan du antingen kontakta Förläggningschef Christoffer Saarinen (+358 44 9678257, christoffer.saarinen@vikingarna.fi) eller Vikingaflickornas kontaktperson Ester Holmström (+358 44 296 6344, ester.holmstrom@vikingaflickorna.fi)

Ifall du känner dig sjuk eller uppvisar några förkylningssymptom ber vi dig stanna hemma. Under evenemanget kommer vi att beakta koronarestriktionerna och strävar efter att alltid ha möjlighet att hålla säkerhetsavstånd och god hygien.