All Vikingaflickornas verksamhet läggs på is fram t.o.m. den 15.4

Vikingaflickornas verksamhet läggs på is på grund av coronaviruset

Coronaviruset sprids runt om i världen och världshälsoorganisationen WHO har klassat coronavirusepidemin som en pandemi. För att förhindra att viruset sprids rekommenderar nu även finländska myndigheter att undvika att delta i sammankomster och fritidsaktiviteter. 

Vikingaflickornas mötesverksamhet kommer att läggas på is den 12.3.2020, tills den 15.4.2020. Under den här tiden ordnar Vikingaflickorna inga evenemang, så som veckomöten, jubileumsfester eller förläggning. 

I och med jubileumsåret kommer detta att leda till att Vikingaflickornas jubileumsfest 14.3.2020 och kvällsfest 21.3.2020 kommer att senareläggas, inte inhiberas. Det samma gäller jubileumsförläggningen. De nya datumen kommer att meddelas till de anmälda samt genom våra vanliga informationskanaler. Vi tar även emot nya anmälningar till jubileumsfestligheterna. De som beställt historiken får den antingen på de kommande festligheterna på hösten eller möjligtvis vid ett tidigare tillfälle beroende på hur läget utvecklar sig, mera information om det senare.

Vi följer aktivt med myndigheternas anvisningar och informerar om fortsatta åtgärder utgående från dessa. 

Åtgärderna vidtas för att hindra att viruset sprids ytterligare. Vi informerar i dag alla medlemmar och vårdnadshavare om det aktuella läget.

Du kan följa med läget på THL:s sidor på den här länken. 

Ifall ni har frågor kan ni vända er till åldersgruppsledarna eller kårchef Mikaela Björkqvist förnamn.efternamn@vikingaflickorna.fi 

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna