Coronainfo

På grund av det förvärrade coronaläget hålls Spejar- och
Explorerscouternas möten på distans 1-28.3. Vargungarnas och
Äventyrsscouternas möten fortsätter som vanligt, dvs utomhus med träff vid kårlokalen, ifall inte annat meddelas för ett specifikt möte.

Vargungarnas utedag arrangeras som planerat lördagen den 13.3. Hajken som skulle ha ordnats i april ändras till ett endagsevenemang för Spejar- och Explorerscouterna lördagen den 17.4 och ett skilt evenemang för Äventyrsscouterna söndagen den 18.4, istället för utedagen som planerats till mars.

Vi uppdaterar informationen vid behov.