Coronainfo

På grund av det förvärrade coronaläget hålls Spejar- och
Explorerscouternas möten på distans tillsvidare. Vargungarnas och
Äventyrsscouternas möten fortsätter som vanligt, dvs utomhus med träff vid kårlokalen, ifall inte annat meddelas för ett specifikt möte.

Tyvärr är Spejar- och Explorerscouternas utedag uppskjuten på obestämd tid. Däremot är Äventyrsscouternas utedag söndagen den 18.4 fortfarande inprickad i kalendern.

Vi uppdaterar informationen vid behov.