Jubileumskväll 25.7

Under sommarens jubileumsläger ordnar kåren en jubileumskväll som alla
gamyler är välkomna på. Programmet börjar kl 17 och inkluderar
jubileumsmiddag, lägerbål och Nattens Öga. Lägret är i Ekenäs. Adressen
är Leksvallsvägen 406. Kvällen kostar 20 euro. Summan betalas in på
kårens konto FI28 4055 5250 0022 48. Anmälning till
ida.ringbom(a)vikingaflickorna.fi. Tidigare Vikingaflickor kan också
delta i hela lägret. Ifall du ännu är medlem i kåren sker anmälningen
via Kuksa på samma sätt som för andra deltagare. Ifall du inte lägre är
ordinarie medlem ber vi dig mejla Ida. Observera att scoutförsäkringen
gäller bara kårens medlemmar. På grund av coronaläget kan man inte komma
på evenemanget om man alls känner sig flunsig.

Vikingaflickornas jubileumsläger 24-26.7

Vikingaflickorna ordnar ett kort sommarläger 24-26.7. i Ekenäs. Lägret är för alla åldersgrupper och kostar 50 euro. Under lägret sover vi i tält. Vi strävar efter att bo så få som möjligt i samma tält och att hålla en god hygiennivå. På grund av coronaläget kan man inte komma på lägret om man alls känner sig flunssig och om man blir sjuk under lägret så måste man genast åka hem.

Lägret börjar på fredag kväll kl 18 och tar slut på söndag kl 15. I första hand hoppas vi att föräldrarna kan skjutsa sina barn till lägret, men man kan också komma med kollektivtrafik till Skogby. I så fall är det viktigt att meddela ledarna om det så att någon är och möter med bil i Skogby. Adressen är Leksvallsvägen 406.

Anmälningen sker via Kuksa: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34833. Sista anmälningsdag är 14.6. Sista betalningsdag är 25.7. Deltagaravgiften betalas in på kårens konto FI28 4055 5250 0022 48 med deltagarens namn som meddelande.

Mera information skickas till de anmälda efter sista anmälningsdagen. Frågor kan riktas till Ida Ringbom, ida.ringbom@vikingaflickorna.fi.

Jubileumskväll 25.7
Under sommarens jubileumsläger ordnar kåren en jubileumskväll som alla
gamyler är välkomna på. Programmet börjar kl 17 och inkluderar
jubileumsmiddag, lägerbål och Nattens Öga. Lägret är i Ekenäs. Adressen
är Leksvallsvägen 406. Kvällen kostar 20 euro. Summan betalas in på
kårens konto FI28 4055 5250 0022 48. Anmälning till
ida.ringbom(a)vikingaflickorna.fi. Tidigare vikingaflickor kan också
delta i hela lägret. Ifall du ännu är medlem i kåren sker anmälningen
via Kuksa på samma sätt som för andra deltagare. Ifall du inte lägre är
ordinarie medlem ber vi dig mejla Ida. Observera att scoutförsäkringen
gäller bara kårens medlemmar. På grund av coronaläget kan man inte komma
på evenemanget om man alls känner sig flunsig.

Dagsseglatser i sommar

Kåren ordnar en dagsseglats för äventyrsscouter 13.6 och en för spejarscouter 14.6.

Seglatserna börjar kl 9.30 på Njk Björkholmen och avslutas på samma plats ca kl 17. Under dagen lagar vi lunch åt oss ombord. 

Anmälningen sker via Kuksa. Sista anmälningsdag är 7.6. De fem första per åldersgrupp som anmäler sig ryms med. 

Anmälning för äventyrsscouter: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34801 

Anmälning för spejarscouter: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34802 

Seglatsen kostar 15 euro. Summan betalas in på kårens konto FI28 4055 5250 0022 48 senast 12.6. Deltagarens namn skrivs i meddelanderutan. 

Vi strävar efter god hygien ombord, men det är värt att notera att utrymmet är begränsat på en segelbåt. 

Ida Ringbom svarar på frågor, ida.ringbom@vikingaflickorna.fi, 0503578731.

Årsmöteskallelse

Samtliga medlemmar i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f sammankallas till årsmöte onsdagen den 3 juni 2020 kl. 18.00 på Zoom. Till mötet hittar du via den här länken: https://helsinki.zoom.us/j/66664112405.

Hjärtligt välkommen!

Mötesordningen:

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av 2 protokolljusterare och rösträknare för mötet
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2019
7. Revisorernas (verksamhetsgranskarnas) och inventeringspersonernas berättelser
8. Fastställande av bokslutet för år 2019
9. Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen och de redovisningsskyldiga
10.  Godkännande av verksamhetsplan för år 2020
11.  Fastställande av budget och medlemsavgift för år 2020
12.  Val av styrelse för år 2020
13.  Val av två revisorer och två inventeringpersoner samt deras suppleanter
14.  Övriga ärenden
14.1 Behandling av förslag till kårens nya stadgar
15.  Mötets avslutande

Alla övriga mötesdokument finns tillhanda här:

Instruktioner för användning av Zoom:

Du kan delta i mötet via Zoom på datorn eller via en smarttelefon. Zoom fungerar för de flesta användarsystem. Alla deltagare måste delta via en egen uppkoppling, det vill säga att två eller flera personer kan inte delta via samma enhet. Kom ihåg att koppla upp dig i god tid till mötet för att checka att din uppkoppling fungerar som den ska. I Zoom finns även en funktion för att rösta. 

Distansscouting: PATRULLRÅDD

Vikingaflickorna utlyser en tävling för patruller på minst 2 personer/lag att delta i under våren. Anmäl ditt lag och tävla i scoutfärdigheter som kräver talang, snabbhet, kreativitet och samarbete. Tävlingen pågår under våren 2020 under den tiden veckoverksamheten är på paus och kommer att ske online. Även patruller från andra kårer är välkomna att delta så utmana dina vänner och tagga alla att delta.