Explorerscouter

Explorerscouterna är 15-17 år gamla. Explorerscouter fungerar som patrulledare för spejarscouternas patruller. De har också en egen patrull, Västrarna, som har eget program.  Dessutom hjälper explorerscouterna med att ta hand om Corail och kårlokalen och ställer upp vid olika projekt.

Liksom spejarscouterna deltar explorerna i hajker, förläggningar och läger. Explorerscouterna lär sig att skeppa kårens båt och avlägger kraven för övningscertifikat.

Explorerscouterna kan, förutom kårens program, också delta i program som ordnas av Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) eller av Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc). Det erbjuds en mängd kurser, bl.a. kurs i första hjälp, kurser i ute-liv, navigation och patrulledarskap.

Vikingaflickorna rekommenderar varmt alla explorerscouter att delta i seglatser med FiSSc:s skolningsfartyg s/y Navigator!

Det ordnas också evenemang för explorerscouter, roverscouter och ledare.

Explorerscoutlots:
Ester Holmström
Mötestid: ONSDAGAR kl. 17:30 – 19:00
Program våren 2021

Lotsen informerar explona närmare om programmet, som kan ändras med kort varsel på grund av Corona

Bli Vikingaflicka