Adventskalendern 2018

Försäljningen är i gång! Kalendern kostar 7€ och genom att köpa den direkt av en Vikingaflicka så understöder du kåren med 2,90€ per kalender.

Du kan också understöda kåren då du köper kalendern i nätbutiken genom att välja ”Sjöscoutkåren Vikingaflickorna” i fältet för val av kår.

 

 

Vikingaflickorna säljer adventskalendrar för att samla in medel för kårens verksamhet. Målet är att med hjälp av intäkterna kunna erbjuda verksamhet i form av läger och utfärder även framöver till ett förmånligt pris. I år samlar vi in medel specifikt för uppgradering av kårens båt s/y Corail, inför 100-årsjubileet 2020, intäkterna används även till den dagliga verksamheten.

Visste du att adventskalenderförsäljningen påbörjades redan år 1947?

Kalenderintäkterna används till sin helhet till att stöda scoutverksamheten i Finland. Kalendern kostar 7€, varav kåren får 2,90€, Finlands Svenska Scouter r.f. 2.23€, centralorganisationen SP-FS ry 1,87 €. Försäljning av adventskalendern är inte momsbelagd och försäljning kräver inget särskilt tillstånd.