KON-TIKI 28.7-3.8.3018

Sommarlägret Kon-Tiki närmar sig! Lägerbrev 3 med packlista, tidtabeller för transporter mm finns nu i deltagarnas e-postlåda. Du hittar också lägerbreven och mer info här.

Lägret ordnas 28.7-3.8.2018 tillsammans med de andra sjöscoutkårerna i Helsingfors. Lägerplatsen är vår bekanta lägerholme Stora Bredskär i Porkala skärgård. Anmälningen öppnar måndagen 12.2.2018. Mera info om lägret, packning, tidtabeller et.c. hittar du här på webbsidan.

Lägerdatum

Vargungar: 28-29.07.2018
Äventyrs-, Spejar- och Explorerscouter: 28.07-03.08.2018

Anmälningen för deltagare har stängt!

Sista anmälningsdag: 07.05.2018
Sista efteranmälnings- och kostnadsfria annuleringsdag: 28.05.2018

Ledare kan anmäla sig fram till 1.7.2018

Anmälningslink: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=19240

Pris

VU: 45,00 € (55,00 € vid efteranmälning)
ÄS, SPE, EXP: 110,00 € (140,00€ vid efteranmälning)

Frågor om deltagaravgiften kan vändas till kårens kontaktperson (Marika Eriksson). Vikingaflickornas medlemmar kan vid behov be om understöd för deltagaravgiften av kåren. Kontakta Marika Eriksson gällande understöd.

Mera information och kontaktuppgifter

Lägerbrev 3

lägerbrev 2
Lägerbrev 1