Kårkvarteret

Styrelsen kallas för kårkvarteret och väljs av årsmötet i mars varje år.

Kårkvarteret 2020:

Kårchef Mikaela Björkqvist
Vice Kårchef Ester Holmström
Sekreterare Linda Mitts
Ekonom Gitta Eriksson
Båtsfogde Marika Eriksson
Kårlokals- och materialförvaltare Frida Mitts
Båtsknekt Vivi Hafrén
Information Chrisse Lassenius

Vikingaflickornas Administrationskarta

Alla föreningar behöver en styrelse. Vår styrelse kallas kårkvarter (förkortat kk) och består av åtta personer.

Styrelsens ansvarar för administrationen av kåren, i scouttermer kunde man kanske säga att styrelsen är ”ledarkårens ledare”.

Vikingaflickorna håller årsmöte inom mars varje år. Årsmötet är ett medlemsmöte, dvs ett möte för alla kårens medlemmar. På årsmötet går man igenom vad som hänt under föregående år och fastställer planerna för det kommande året. Alla ärenden bestäms genom röstning och kårmedlemmar som fyllt 16 får rösta på mötet. På årsmötet väljer vi också kårkvarter för det kommande verksamhetsåret.

Den aktiva ledarkåren i Vikingaflickorna kallas för förstärkta kårkvarteret, fkk.

Hit hör, utöver kk, alla som deltar i och hjälper till att förverkliga vår verksamhet. Fkk träffas en gång i månaden och mötena leds av kårchefen. Den egna scoutkåren är ett tryggt och roligt ställe att lära sig om ledarskap och administration. Det finns en rad olika uppdrag av olika typ – både för den praktiska och för ”pappersscouten”.