Kårkvarteret

Styrelsen kallas för kårkvarteret och väljs av årsmötet i mars varje år.

Kårkvarteret 2017:

Kårchef Marika Eriksson
Vice Kårchef Linda Mitts
Sekreterare Mikaela Björkqvist
Ekonom Martina Forsman
Båtsfogde Anni Weiss
Kårlokals- och materialförvaltare Ester Holmström
Båtsknekt Sonja Linder
Ledamot Jannica Ruusunen