Kårkvarteret

Styrelsen kallas för kårkvarteret och väljs av höstmötet varje år.

Kårkvarteret 2021:

Kårchef: Helena Hansson
Vice kårchef: Mikaela Björkqvist
Vice kårchef: Mie Eriksson
Sekreterare: Linda Mitts
Ekonom: Gitta Eriksson
Båtsfogde: Vivi Hafrén
Kårlokals- och materialförvaltare: Ester Holmström
Info: Chrisse Lassenius

Vikingaflickornas Administrationskarta

Alla föreningar behöver en styrelse. Vår styrelse kallas kårkvarter (förkortat kk) och består av åtta personer.

Styrelsens ansvarar för administrationen av kåren, i scouttermer kunde man kanske säga att styrelsen är ”ledarkårens ledare”.

Vikingaflickorna håller ordinarie föreningsmöte två gånger i året. Vårmötet under tiden februari-april och höstmötet under tiden september-novemebr. Föreningsmötena är medlemsmöten, dvs ett möten för alla kårens medlemmar. På vårmötet går man igenom vad som hänt under föregående år och fastställer bokslutet. På höstmötet slås verksamhetsplanen och budgeten för det följande året fast. Man väljer också det nya kårkvarteret som tillträder from början av januari.

Alla ärenden bestäms genom röstning och närvarande kårmedlemmar som fyllt 15 år får rösta på mötet. Mötena kan arrangeras på distans om det meddelats i kallelsen. Stadgarna kan du läsa här.

Den aktiva ledarkåren i Vikingaflickorna kallas för förstärkta kårkvarteret, fkk.

Hit hör, utöver kk, alla som deltar i och hjälper till att förverkliga vår verksamhet. Fkk träffas en gång i månaden och mötena leds av kårchefen. Den egna scoutkåren är ett tryggt och roligt ställe att lära sig om ledarskap och administration. Det finns en rad olika uppdrag av olika typ – både för den praktiska och för ”pappersscouten”.