Explorerscouter

Explorerscouterna är 15-17 år gamla. De är indelade egna patruller, som har eget program. Explorerscouter fungerar också som patrulledare för spejarscouterna. Dessutom hjälper explorerscouterna med att ta hand om Corail och kårlokalen och ställer upp vid olika projekt.

Liksom spejarscouterna deltar explorerna i hajker, förläggningar och läger. Explorerscouterna lär sig att skeppa kårens båt och avlägger kraven för övningscertifikat.

Explorerscouterna kan, förutom kårens program, också delta i program som ordnas av Helsingfors och Östra Nylands scouter eller av Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc). Det erbjuds en mängd kurser, bl.a. kurs i första hjälp, kurser i ute-liv, navigation och patrulledarskap.

Vikingaflickorna rekommenderar varmt alla explorerscouter att delta i seglatser med FiSSc:s skolningsfartyg s/y Navigator!

Det ordnas också evenemang för explorerscouter, roverscouter och ledare.

Explorerscoutlots:
Helena Hansson

Mötestid: torsdagar kl. 18.30 – 19.30
Bli Vikingaflicka