Höstförläggning: Bob the Builder ’17

Det har blivit dags för förläggning för Spejar- och explorerscouter! I höst går det av stapeln i Kyrkslätt, kring Bergåsa ungdomsgård i Porkala 7-8.10.2017.

 

Anmälningen sker elektroniskt via Kuksa, anmälningslinken hittar ni under detta stycke. Sista anmälningsdagen är 1.10.2017.   Priset för förläggningen är 35. En faktura kommer att skickas ut åt deltagarna efter att anmälningstiden löpt ut.

Anmälning: Bob the Builder ’17 anmälningsblankett

Annullering av deltagande kan göras fram till sista anmälningsdagen (1.10). Observera att vi inte har någon efterhandsanmälning, så det gäller att vara snabb i vändningarna.

Vad?

Höstförläggningen ordans tillsammans med Sjöscoutkåren Vikingarna och evenemanget riktar sig till spejar- och explorerscouter. Programmet består av ett patrullrådd där scouterna får orientera mellan kontroller där de sedan utför olika uppgifter som testar scoutfärdigheter. Inkvarteringen sker inomhus men alla kommer att vara ute majoriteten av tiden. Scouterna bör, med tanke på utrustning, beakta att vi kommer att vandra långa sträckor i terrängförhållanden. Det lönarsig att använda den bifogade packningslistan då ni packar. Alla har möjlighet att lämna väskor och sovsaker på övernattningsstället på morgonen innan starten.

När och var?

Träff på lördagen 7.10 kl. 09:00 på Bergåsa (Porkalavägen 1074, 02480 Kyrkslätt).

På söndagen 8.10. kan deltagare avhämtas från Bergåsa ca kl 14:00.

Frågor?

Vid frågor kan du kontakta Vikingaflickornas Kårchef Marika Eriksson (fornamn.efternamn@vikingaflickorna.fi, 040-5160262) eller förläggningschef Benjamin Ahlfors (fornamn.efternamn@vikingarna.fi, 044-5921110).